Sommarteknolog


Läser du till ingenjör på universitetet eller högskolan? Vi vill knyta kontakter med framtidens ingenjörer och erbjuder därför betald sommarpraktik i våra verkstäder i Gimo och Sandviken.

Med sommarpraktiken vill vi visa hur spännande och mångsidigt det kan vara att arbeta med produktion. Arbetet ute i verkstäderna kombineras med föreläsningar, studiebesök och ett förbättringsprojekt som du gör individuellt eller i grupp.

Praktiken ger dig möjlighet till personlig utveckling, erfarenhet från verkstadsarbete (Gimo) och produktionsteknik (Gimo och Sandviken) samt en inblick i hur det är att arbeta i ett globalt verkstadsföretag. Dessutom knyter du värdefulla kontakter inför framtiden och vi får en chans att lära känna dig.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för Sommarteknolog 2020 startade den 10 januari och sista ansökningsdag var den 10 februari.