Sommarteknolog


Läser du till ingenjör på universitetet eller högskolan? Vi vill knyta kontakter med framtidens ingenjörer och erbjuder därför betald sommarpraktik.

Med sommarpraktiken vill vi visa hur spännande och mångsidigt det kan vara att arbeta inom exempelvis produktion. Arbetet kombineras med föreläsningar, studiebesök och ett förbättringsprojekt som du gör individuellt eller i grupp.

Praktiken ger dig möjlighet till personlig utveckling, erfarenhet från verkstadsarbete och produktionsteknik samt en inblick i hur det är att arbeta i ett globalt industriföretag. Dessutom knyter du värdefulla kontakter inför framtiden och vi får en chans att lära känna dig.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för Sommarteknolog 2021 är stängd.