Förmåner för anställda i Sverige

Här visas de förmåner och försäkringar vi erbjuder våra medarbetare. Vilka förmåner du är berättigad till beror på vilken anställning du har (visstid eller tillsvidare) samt vid vilket bolag och på vilken ort du arbetar.

Lön, ersättning och arbetstid

 • Flextid
 • Trotjänarbelöning efter 10 respektive 25 års anställningstid
 • Resultatandelssystem
 • Utfyllnad av lön till 80% vid föräldraledighet
 • Förskottssemester
 • Grupplivförsäkring hos Bliwa
 • Personalrestauranger med förmånliga lunchpriser

Friskvård och fritidsaktiviteter

 • Fri företagshälsovård och ersättning vid läkarbesök
 • Subventionerade friskvårdsaktiviteter
 • Personalföreningens aktiviteter
 • Möjlighet att delta i stipendieresor
 • Aktiviteter som Föreningen Nyanställda akademiker anordnar

Introduktion och kompetensutveckling

 • Sandviks gemensamma introduktionsprogram SUNA
 • Lokala introduktionsprogram
 • Kompetens- och karriärutveckling

Du får utöver detta en arbetsgivare som är medlem i Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och har kollektivavtal med Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna