Karriär inom Sandvik

På Sandvik uppskattar och värdesätter vi passionerat engagemang och kraften att omvandla idéer till lösningar. Vår handlingskraftiga kultur erbjuder dig obegränsade karriärmöjligheter som får dig att växa och utvecklas även på ett personligt plan.

Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Sandvik. Här guidar vi dig i våra olika karriärvägar och berättar vad som förväntas av våra medarbetare, ledare och specialister. För varje roll finns en kort beskrivning av innehållet och vad du behöver ha för kvalifikationer.

Three persons laughing.

Medarbetare

Använder sin kunskap och erfarenhet för att tillsammans med andra utveckla idéer och lösnngar.

A person putting on a safety helmet.

Specialist

Utvecklar och sprider sina specialistkunskaper för att driva verksamheten framåt.

One person standing in the foreground and three persons standing behind.

Ledare

Utvecklar organisation och arbetsgrupper för att vi ska nå våra affärsmål.

A person smiling.

Projektledare

Leder ett team och samspelar med de olika intressenterna för att säkerställa leverans av det specificerade resultatet.