Logistik

Att balansera kostnader och servicenivåer är en utmaning som våra medarbetare inom inköp och logistik ställs inför varje dag.

Verksamhetsplanering, inköp, produktion och logistik är exempel på funktioner inom detta område.

Målet är att varje enskild kund får rätt produkt i rätt tid, utan att vi bygger onödiga lager. Eftersom vi har representation i 130 länder kräver arbetet ständiga förbättringar och hängivna medarbetare som hela tiden strävar efter konkurrenskraftiga lösningar.

Senaste jobben inom logistik

RSS-Flöde