Coating-process SMS-800x480.jpg

tillverkning

Produktion på Sandvik är mycket mer än produkter, teknik och processer. Att jobba tillsammans för att utveckla lösningar baserade på våra kunders behov för att nå våra affärsmål är en bättre beskrivning.

Vår stora grupp av medarbetare inom produktionen jobbar intensivt för att tillverka högförädlade produkter med rätt kvalitet, i rätt tid, till lägsta möjliga kostnad — med säkerhet som första prioritet.

Tack vare den stora floran av befattningar, från operatörer och underhållspersonal till processingenjörer och chefer, så finns det många karriärvägar. Nyfikna medarbetare som vill lära sig mer om hur vi jobbar är alltid välkomna och de får gärna utmana oss när det gäller våra arbetssätt.

Senaste jobben inom tillverkning

RSS-Flöde

Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften.

Ett globalt team av innovatörer | En inkluderande miljö | Kraft att göra skillnad

Hos oss finns nästintill obegränsade möjligheter att utvecklas, både karriärmässigt och på ett personligt plan.

Vi ger en rättvis ersättning och erbjuder en rad förmåner, oavsett vilken del i företaget du arbetar.