Jobbområden

Alt=""

Här är exempel på jobbområden inom Sandvik. Alla funktioner samarbetar för att vi ska kunna vara ett effektivt företag i världsklass med framgångsrika kunder över hela världen.

Uppgifter av administrativ karaktär, utveckla processer och arbetssätt.

Omvärldsbevakning, utvärdering av nya affärsmöjligheter, strategier och planer för utveckling och tillväxt.

Affärsekonomi, investerarrelationer och skatter.

Förbättra produkter och processer, utveckla innovativa lösningar.

Serva våra kunder på bästa sätt och tillföra värde till deras verksamhet.

IT-infrastruktur, mjukvaruutveckling och affärskritiska systemlösningar.

Riskhantering, immaterialrätt och business compliance.

Upphandling, inköpssamordning och leverantörshantering.

Strategisk kommunikation, webb, presskontakter och varumärken.

Säkerställer, förbättrar och stöttar processer och arbetssätt.

Rätt produkt i rätt tid till våra kunder.

Coacha, leda och bidra till utveckling av vår verksamhet, individer och team.

Kommunicera värdet av våra produkter och tjänster.

Minska effekterna på miljön och eliminera arbetsskador.

Jobba för att varje medarbetare ska nå sin fulla potential.

Analys och strategy, fastställa sortiment och servicenivåer, utveckla erbjudandet.

Leda och sätta struktur, kommunicera och skapa lagkänsla.

Se till att produktionen flyter, från ritning till slutprodukt.

Produkter och lösningar, teknisk expertis, kundförståelse.