Framtidens Ledare

Du som nominerar/ansöker

Uppgifter till den som du vill nominera

SEKRETESSINFORMATION

Sandvik använder de personuppgifter du anger nedan för att utse en stipendiat. Sandvik gör detta för att uppfylla vår önskan om att tillhandahålla effektiv service.

Dina och den nominerades personuppgifter lagras en månad efter galan, som längst fram till 31/5.

De som nomineras kommer att frågas om samtycke efter att din nominering skickats in och i det fall samtycke inte kan lämnas så kan inte den nominerade delta fortsatt i processen.

Du kan alltid utnyttja dina rättigheter, som att få åtkomst till eller ändra dina personuppgifter, eller be oss upphöra med vår hantering av dessa.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du navigera till vår datasekretessportal.