Upplåningsprogram

Utestående obligationsprogram, europeiskt MTN
Belopp Ränta Slutlig förfallodag
150 MEUR 3,80% 15 feb 2022
30 MEUR 4,0% 24 okt 2024
75 MEUR 4,0% 14 mar 2025
39 MEUR 3,0% 15 jul 2025
35 MEUR 4,0% 17 sep 2025
350 MEUR 3,0% 18 jun 2026
50 MEUR 4,1% 2 jul 2027
70 MEUR 3,7% 12 jul 2023
25 MEUR 3,55% 11 apr 2029
46 MEUR 3,73% 8 apr 2032
25 MEUR 4,0% 20 sep 2032
48 MEUR 4,0% 20 sep 2032
50 MEUR 4,0% 11 jan 2033
40 MEUR 3,96% 3 okt 2033
Utestående obligationsprogram, svenskt MTN
Emissioner Belopp Ränta Slutlig förfallodag
Lån 119
500 MSEK
3m STIBOR + 3,95%
6 febr 2024
Lån 126 500 MSEK 3m STIBOR + 1,80% 15 nov 2021
Lån 128 500 MSEK 3m STIBOR + 2,19% 20 dec 2023
Lån 129 150 MSEK 3,75% 11 okt 2021

Övriga program och faciliteter

Svenskt företagscertifikatprogram

Belopp: 10 000 MSEK

Europeiskt företagscertifikatprogram

Belopp: 750 MEUR

Syndikerad lånefacilitet

Belopp: 9 BSEK
Förfaller: jun 2023

Arrangörer: Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S (Danmark, Sverige Filial), Deutsche Bank Luxembourg S.A. Investment Banking, HSBC Bank plc, Societe Generale, Swedbank AB (publ), Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD, JP Morgan Limited, Credit Agricole CIB.