Skuldstruktur

Upplåningssituation 31 mars 2022
Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Lång sikt
72%
Medium Term Notes
3 000 MSEK
3 000
Medium Term Notes
1 383 MEUR
14 242
Banklån
119 MSEK
119
Banklån
600 MUSD
5 557
Kort sikt 28%
Företagscertifikat
8 685 MSEK
8 685
Företagscertifikat
0 MEUR
0
Svenskt MTN
0 MSEK
0
Europeiskt MTN
0 MEUR
0
Banklån
197 MSEK
197
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet
0 MSEK
Totalt 31 800

Förfalloprofil lån 31 mars 2022

Loan maturity profile Marrch 31, 2022.jpg