Skuldstruktur

Upplåningssituation 30 september 2020

Program/
rambelopp
Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Lång sikt
81%
Svenskt MTN
15 000 MSEK
1 650 MSEK
1 650
Europeiskt MTN
3 000 MEUR
1 033 MEUR
10 861
Banklån
32 MSEK
32
Kort sikt 19%
Företagscertifikat
10 000 MSEK
0 MSEK
0
Företagscertifikat
750 MEUR
0 MEUR
0
Svenskt MTN
2 000 MSEK
2 000
Europeiskt MTN
70 MEUR
738
Banklån
197 MSEK
197
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet
9 000 MSEK
0 MSEK
Totalt 15 478

Förfalloprofil lån 30 september 2020

Loan maturity profile 30 September 2020.jpg