Skuldstruktur

Upplåningssituation 31 december 2020

Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Lång sikt
76%
Svenskt MTN
1 000 MSEK
1 000
Europeiskt MTN
1 033 MEUR
10 342
Banklån
22 MSEK
22
Kort sikt 24%
Företagscertifikat
0 MSEK
0
Företagscertifikat
0 MEUR
0
Svenskt MTN
2 650 MSEK
2 650
Europeiskt MTN
70 MEUR
702
Banklån
206 MSEK
206
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet
0 MSEK
Totalt 14 923

Förfalloprofil lån 31 december 2020

Loan maturity profile 31 December 2020.jpg