Skuldstruktur

Sandviks skuldstruktur innehåller:

  • Obligationer, Medium-Term Notes (MTN)
  • Banklån
  • Företagscertifikat
Upplåningssituation 30 september 2022
Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Lång sikt
78%
Medium-Term Notes
6 000 MSEK
6 000
Medium-Term Notes
2 255 MEUR
24 695
Banklån
213 MSEK
213
Banklån
600 MUSD
6 694
Banklån
150 MEUR
1 643
Kort sikt 22%
Företagscertifikat
7 358 MSEK
7 358
Företagscertifikat
278 MEUR
3 045
Medium-Term Notes
0 MSEK
0
Medium-Term Notes
70 MEUR
767
Banklån
79 MSEK
79
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet
0 MSEK
0
Totalt 50 493

Förfalloprofil lån 30 september 2022

Loan maturity profile Sep 30 2022.jpg