Skuldstruktur

Upplåningssituation 30 juni 2021
Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Lång sikt
81%
Svenskt MTN
1 000 MSEK
1 000
Europeiskt MTN
833 MEUR
8 935
Banklån
38 MSEK
38
Kort sikt 19%
Företagscertifikat
0 MSEK
0
Företagscertifikat
0 MEUR
0
Svenskt MTN
650 MSEK
650
Europeiskt MTN
150 MEUR
1 518
Banklån
173 MSEK
173
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet
0 MSEK
Totalt 12 314

Förfalloprofil lån 30 juni 2021

Loan maturity profile June 30 2021.jpg