Skuldstruktur

Upplåningssituation 30 juni 2020

Program/
rambelopp
Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Lång sikt
81%
Svenskt MTN
15 000 MSEK
1 650 MSEK
1 650
Europeiskt MTN
3 000 MEUR
1 033 MEUR
10 808
Banklån
30 MSEK
30
Kort sikt 19%
Företagscertifikat
10 000 MSEK
0 MSEK
0
Företagscertifikat
750 MEUR
0 MEUR
0
Svenskt MTN
2 000 MSEK
2 000
Europeiskt MTN
70 MEUR
734
Banklån
245 MSEK
245
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet
9 000 MSEK
0 MSEK
Totalt 15 467

Förfalloprofil lån 30 juni 2020

Loan maturity profile 30 June 2020.jpg