Skuldstruktur

Sandviks skuldstruktur innehåller:

  • Obligationer, Medium-Term Notes (MTN)
  • Banklån
  • Företagscertifikat
Upplåningssituation 31 december 2022
Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Lång sikt
82%
Medium-Term Notes MSEK
4 437 MSEK
4 437
Medium-Term Notes MEUR
2 313 MEUR
25 794
Banklån MUSD
600 MUSD
6 274
Banklån MEUR
150 MEUR
1 673
Banklån övriga valutor
143 MSEK
143
Kort sikt 18%
Företagscertifikat MSEK
5 614 MSEK
5 614
Företagscertifikat MEUR
150 MEUR
1 673
Medium-Term Notes MSEK
500 MSEK
500
Medium-Term Notes MEUR
70 MEUR
781
Banklån övriga valutor
66 MSEK
66
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet MSEK
0 MSEK
0
Lånefacilitet MEUR
0 MEUR
0
Totalt 46 954

Förfalloprofil lån 31 december 2022

Loan maturity profile Dec 31_2022.jpg

Förfalloprofil uppdelad på typ av skuld
Typ a skuld 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Cyan.png Företagscertifikat 7 303 - - - - - - - - - -
Orange.png Obligationer 1 281 3 835 3 662 3 903 6 133 5 576 5 855 - - 1 327 1 004
Blue.png Banklån 443 6 274 - - - - - 1 673 - - -
Red.png Övriga dotterbolagslån 66 137 - - - - - - - - -
Total 9 092 10 245 3 662 3 903 6 133 5 576 5 855 1 673 - 1 327 1 004