Kvartalssiffror

Se de senaste siffrorna på sidan Sandvik i siffror.