Arkiv

Kalkylblad beräknade på den tidigare organisationen (t o m 2011).

Sandviks helårssiffror per affärsområde:
Sandvik Annual figures per Business Area previous organization (Excel-dokument, 40 kB)

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Sandvik har till och med 31 december 2012 tillämpat den så kallade korridormetoden vid redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden tillåter inte längre tillämpning av korridormetoden. Det innebär att förändringar i aktuariella antaganden redovisas direkt i övrigt totalresultat. Du hittar omräknade siffror och mer information om denna förändrade redovisningsprincip nedan.

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda (PDF-dokument, 33 kB)

Effekter av ändringar i IAS 19  (Excel-dokument, 17 kB)