Arkiv

Sandvik Quarterly Figures 2021_Q1(Excel-dokument, 126 kB)

Kalkylblad på engelska (tidigare organisation):

Sandvik Quarterly figures_Q2 2016_BA and Group(Excel-dokument, 227 kB)

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Sandvik har till och med 31 december 2012 tillämpat den så kallade korridormetoden vid redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden tillåter inte längre tillämpning av korridormetoden. Det innebär att förändringar i aktuariella antaganden redovisas direkt i övrigt totalresultat. Du hittar omräknade siffror och mer information om denna förändrade redovisningsprincip nedan.

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda (PDF-dokument, 33 kB)

Effekter av ändringar i IAS 19  (Excel-dokument, 17 kB)