Finansiell information

All information på den här sidan är tillgänglig för nedladdning (se PDF- och Excel-ikonerna).

Ett urval av nyckeltal för 2017–2021 finns i sektionen Om oss.


Nyckeltal Kv 4 2022


11 % Tillväxt intäkter, i fast valuta :

20,6 % Justerad EBITA-marginal :

1,32 Finansiell nettoskuld/EBITDA, koncernen totalt :