Sandvik i siffror

All information på den här sidan är tillgänglig för nedladdning (se PDF- och Excel-ikonerna).

Ett urval av nyckeltal för 2017–2021 finns i sektionen Om oss.


Nyckeltal Kv 2 2022


25 % Tillväxt intäkter, i fast valuta :

19,0 % Justerad EBITA-marginal :

1,23 Finansiell nettoskuld/EBITDA, koncernen totalt :