Finansiell information

All information på den här sidan är tillgänglig för nedladdning (se PDF- och Excel-ikonerna).

Ett urval av nyckeltal för 2017–2022 finns i sektionen Om oss.


KPI:er Kv 1 2023


18 % Tillväxt intäkter, i fast valuta :

19,8 % Justerad EBITA-marginal :

1,30 Finansiell nettoskuld/EBITDA, koncernen totalt :