Utdelningsinformation

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2015–2019

Koncernen totalt, inklusive avvecklad verksamhet

Vinst och utdelning 2015-2019.jpg