Skuldstruktur

Upplåningssituation 31 december 2019

Program/
rambelopp
Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Lång sikt
87%
Svenskt MTN
15 000 MSEK
3 648 MSEK
3 648
Europeiskt MTN
3 000 MEUR
1 103 MEUR
11 469
Banklån
89 MSEK
89
Kort sikt 13%
Företagscertifikat
10 000 MSEK
0 MSEK
0
Företagscertifikat
750 MEUR
0 MEUR
0
Svenskt MTN
2 002 MSEK
2 002
Banklån
246 MSEK
246
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet
9 000 MSEK
0 MSEK
Totalt 17 453

Förfalloprofil lån 31 december 2019

Loan maturity profile 31 December 2019.jpg