1995-2004

År A-aktier B-aktier C-aktier Antal aktier totalt Noteringar
2004 - - - 263 566 796 Ackumulerade återköp 16 522 000 aktier.
2003 - - - 258 710 150 Ackumulerade återköp 8 697 000 aktier.
2002 - - - 258 709 350 Ackumulerade återköp 8 697 000 aktier.
2001 - - - 258 697 100 Ackumulerade återköp 7 672 000 aktier.
2000 - - - 258 696 000 2000-05-11: Konvertering till ett aktieslag – Sandvik-aktien.
1999 189 450 259 69 245 741 - 258 696 000 -
1998 189 450 259 69 245 741 - 258 696 000 -
1997 189 450 259 69 245 741 - 258 696 000 Inlösen av 20 288 090 aktier (20 283 266 A-aktier och 4 824 B-aktier). En specialemittering av nya aktier, 507 710 A-aktier. De nya aktierna emitterades enligt marknadsvillkor och tecknades av "Stiftelsen Sandvik Resultatandel". Parvärdet för samtliga Sandvik-aktier ökade från 5 SEK till 6 SEK i kombination med en fondemission.
1996 209 225 815 69 250 565 - 278 476 380 1/9 konvertering av C-aktier till B-aktier.
1995 209 225 815 64 038 065 5 212 500 278 476 380 C-aktier ger inte rätt till utdelning.