1995-2004

År A-aktier B-aktier C-aktier Antal aktier totalt Noteringar
2004 263 566 796 Ackumulerade återköp 16 522 000 aktier.
2003 258 710 150 Ackumulerade återköp 8 697 000 aktier.
2002 258 709 350 Ackumulerade återköp 8 697 000 aktier.
2001 258 697 100 Återköpsprogram – se press release (ackumulerat 7 672 000)
2000 258 696 000 2000-05-11: Konvertering till ett aktieslag – Sandvik-aktien.
1999 189 450 259 69 245 741 258 696 000
1998 189 450 259 69 245 741 258 696 000
1997 189 450 259 69 245 741 258 696 000 Inlösen av 20 288 090 aktier (20 283 266 A-aktier och 4 824 B-aktier). En specialemittering av nya aktier, 507 710 A-aktier. De nya aktierna emitterades enligt marknadsvillkor och tecknades av "Stiftelsen Sandvik Resultatandel". Parvärdet för samtliga Sandvik-aktier ökade från 5 SEK till 6 SEK i kombination med en fondemission.
1996 209 225 815 69 250 565 278 476 380 1/9 konvertering av C-aktier till B-aktier.
1995 209 225 815 64 038 065 5 212 500 278 476 380 C-aktier ger inte rätt till utdelning.