1975-1984

År A-aktier B-aktier C-aktier Antal aktier totalt Noteringar
1984 8 028 739 1 575 895 - 9 604 634 Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 35 562 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351.
1983 8 028 739 1 540 333 - 9 569 072 Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 45 015 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351.
1982 8 028 739 1 495 318 - 9 524 057 Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 18 946 B-aktier. Antalet fira A-aktier är 309 351.
1981 8 028 739 1 476 372 - 9 505 111 Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 238 149 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351.
1980 8 028 739 1 238 223 - 9 266 962 Fondemission under året 1:6, gav 1 462 962 A-aktier och 176 889 B-aktier.
1979 6 881 777 1 061 334 - 7 943 111 Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 13 329 B-aktier.
1978 6 881 777 1 048 005 - 7 929 782 Konvertering av obligationer, 1977-års konvertibla lån, gav 64 894 B-aktier.
1977 6 881 777 983 111 - 7 864 888 Fondemission under året 1:7, ny B-aktie med 1/10 röst. Totalt 983 111 B-aktier.
1976 6 881 777 - - 6 881 777 Fondemission under året 1:3, gav 1 720 444 nya aktier.
1975 5 161 333 - - 5 161 333 Fondemission under året 1:3, gav 1 290 333 nya aktier.