Pressmeddelanden & prenumeration

Pressmeddelanden

RSS-Flöde
sep 26, 2022 4:00 CEST , Pressmeddelande Regelstyrt

Sandvik har utsett Mats Eriksson till affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR) och ny medlem i Sandviks koncernledning från och med den 1 oktober 2022.

sep 20, 2022 5:25 CEST , Pressmeddelande

Sandvik har idag lånat 500 miljoner euro på företagsobligationsmarknaden under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note).

sep 16, 2022 11:00 CEST , Pressmeddelande Regelstyrt

Valberedningen har nu utsetts.

sep 2, 2022 9:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av det portugisiska bolaget Frezite.

aug 31, 2022 9:00 CEST , Pressmeddelande

Aktierna i Alleima, en global tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och värmningssystem till de mest krävande industrierna, börjar handlas på Nasdaq Stockholm idag.

aug 23, 2022 8:00 CEST , Pressmeddelande

Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, som planeras att börsnoteras på Nasdaq Stockholm, håller idag sin första kapitalmarknadsdag, i Sandviken.

aug 8, 2022 3:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik har förvärvat 100% av aktierna i Schweizbaserade Sphinx Tools Ltd och dess helägda dotterbolag P. Rieger Werkzeugfabrik AG ("Sphinx Tools").

aug 4, 2022 8:30 CEST , Pressmeddelande Regelstyrt

Sandviks styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen ska infalla den 29 augusti 2022. Prospektet avseende upptagande till handel av aktierna i Alleima på Nasdaq Stockholm förväntas godkännas av Finansinspektionen senare idag.

aug 2, 2022 5:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik har förvärvat tillgångarna i det USA-baserade bolaget Balax, Inc. (”Balax”), en ledande leverantör av gängtappar i hårdmetall och snabbstål, primärt inom verkstads- och fordonssegmenten.

jul 25, 2022 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik har erhållit en order för att leverera en batterielektrisk utrustningsflotta med truckar, lastare och borrar, samt service on-site tillForan Minings gruvprojekt McIlvenna Bay i Saskatchewan, Kanada.