JP Morgan European Capital Goods CEO Conference

Evenemangsöversikt

Plats: Pennyhill Park, Bagshot, England

Deltagare: Stefan Widing, VD och koncernchef, och Louise Tjeder, chef för Investor Relations