Delårsrapport, Q2 2022

Evenemangsöversikt

Tyst period börjar den 1 juli.

Presentation och telefonkonferens startar kl. 13:00.

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: + 46 (0) 8 505 100 31

UK: + 44 (0) 207 107 06 13

US: + 1 (1) 631 570 56 13