Digitalt aktieägarevent

Evenemangsöversikt

Sandvik arrangerar ett digitalt aktieägarevent före årsstämman med poströstning den 27 april.

Under eventet som hålls på svenska finns möjlighet att ställa frågor på svenska och engelska.

Ytterligare information publiceras på här på hemsidan närmare eventet.