Delårsrapport, Q3 2021

Evenemangsöversikt

Tyst period börjar den 1 oktober.

Presentation och telefonkonferens börjar kl. 13.00.

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE:+46 (0) 505 583 65 | UK:+44 (0) 333 300 9271 | US:+1 646 722 4904