Delårsrapport, Q2 2021

Evenemangsöversikt

Tyst period börjar den 1 juli.

Presentation och telefonkonferens börjar kl. 13.00.

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 8 505 583 53 | UK: +44 333 300 9264 | US: +1 833 526 8395