Delårsrapport, Q3 2020

Evenemangsöversikt

Tyst period börjar den 1 oktober.

Presentation och webcast startar 13.00 CEST.

Kontaktinformation för telefonkonferens:

SE: +46 8 505 583 55 | UK: +44 333 300 9260 | US: +1 833 249 8407