Delårsrapport, Q1 2020

Evenemangsöversikt

Tyst period startar den 1 april.

Presentation och telefonkonferens startar 13.00 CEST.

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 8 505 583 55 | UK: +44 333 300 92 69 | US: +1 833 823 0587