Delårsrapport, kv 2 2015

Evenemangsöversikt

Sandvik publicerar Kv2 2015 delårsrapport. Presskonferens