Årsredovisningen publiceras (eng)

Evenemangsöversikt

Engelsk version av årsredovisningen (pdf version) publiceras på webben

Annual Report 2013 (PDF-dokument, 7.1 MB)