Starkt finansiellt resultat

Vår decentraliserade affärsmodell främjar ansvarsfördelning och tempo i kundnära operativa beslut. Det förbättrade systemet för resultatuppföljning ger en ökad transparens. I kombination hjälper detta Sandvik att uppnå förbättrat resultat genom en ekonomisk cykel.financial performance_no_font.svg

Några exempel på varför Sandviks finansiella resultat har och kommer att fortsätta förbättras.

  • Ökad flexibilitet inom Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) genom att en större andel av produktmonteringen är utlagd på tredje part. För närvarande 40 % från föregående 25 % sedan senaste uppgången i gruvindustrin.
  • 3 % årlig produktivitetsökning (intäkter/heltidsanställd) är ett internt nyckeltal sedan 2016.
  • 30 produktionsenheter har stängts sedan 2015 och utvärdering av produktionsapparaten sker löpande.
  • Bättre förvaltning av rörelsekapitalet för att långsiktigt ligga runt ~25 % av intäkterna.
  • Ökad tillämpning av värdebaserad prissättning.
  • Besparingsprogram om 1,7 miljarder kronor annonserades under andra kvartalet 2019 och omfattar en personalreducering om 3000.

Gå till sektionen för finansiell information

Tillväxt: 5 % CAGR

ln2Growth.svg

Signifikant förbättring av EBIT och marginal

Ebit_202003.png

More flexibility by higher outsourcing in SMRT

ln2outsourcing.svg

Targeting improved management of NWC

NWC_202003.png

Strengthened balance sheet

Gearing_202003.png