Trender som påverkar oss

Vi har definierat viktiga externa faktorer som har stor inverkan på företaget. Tillsammans med våra kunder och andra intressenter tar vi vara på de möjligheter som dessa skapar för att uppnå lönsam tillväxt. Samtidigt hanterar vi och minimerar våra risker och vår miljöpåverkan.

Digitalisering och uppkoppling

TillverkniReimagining2 250x136.jpgngsindustrin genomgår en av de största omvandlingarna någonsin, en transformering som ofta refereras till som Industri 4.0 och innefattar en övergång till digitalisering och automatisering. Mjukvara spelar en allt viktigare roll i industribolag. Sandvik ligger i framkant inom digitalisering och automation och vi har en stark ambition att ytterligare förbättra våra kunders processer. Våra lösningar, som exempelvis CAM-mjukvara för komponenttillverkning och Automine® digitala lösningar för gruvindustrin, gör våra kunders verksamheter mer effektiva och hållbara.

Teknologisk utveckling

Sandvik TH550B 250x137.jpgBehovet att minska klimatavtryck och öka effektivitet och säkerhet driver utvecklingen inom elektrifiering och automation framåt. Övergången till batteridrivna fordon är en tillväxtmöjlighet för vår affär inom gruvindustrin, där vi redan har en ledande position inom batteridriven utrustning för underjordsgruvor. I vår verksamhet för maskinbearbetning medför denna övergång en negativ effekt. Sandvik har en tydlig strategisk prioritering att motverka den negativa effekten, exempelvis genom att öka vår kompetens och stärka vårt erbjudande inom runda verktyg anpassade för lättviktskomponenter. Tillverkning i lättviktsmaterial som aluminium blir allt viktigare i fordon- och flygsegmenten, speciellt i skiftet mot mer hållbara transporter och minskad bränsleförbrukning.

Hållbarhet och elektrifiering

Wind power 250x136.jpgKlimatförändringar och en växande global befolkning kräver en omställning till fossilfria energikällor och elektrifiering för att minska påverkan på klimat och samhälle. Hållbarhet är en tillväxtmöjlighet för Sandvik och integrerat i vår verksamhet. Vi har satt ett tydligt mål att reducera vår koldioxidpåverkan över hela värdekedjan, där den största inverkan sker genom våra produkter och lösningar som hjälper våra kunder att bli mer hållbara i sin verksamhet. Vi är världsledande inom eldriven utrustning för gruvindustrin och erbjuder lösningar för effektivare tillverkningsmetoder som minskar klimatpåverkan.

Ekonomisk och geopolitisk utveckling

City 250x137.jpgMakrofaktorer som globalisering, urbanisering, politisk styrning och cykliska förhållanden påverkar Sandvik. Vår globala och lokala närvaro och våra decentraliserade arbetsmetoder gör oss flexibla och möjliggör anpassning till ändrade förhållanden. Alla affärsområden har verksamhets- och åtgärdsplaner för att hantera ändrade marknadsvillkor.