Solid finansiell ställning stödjer skifte mot tillväxt

Vi har ett tillväxtmål om 7 % över en ekonomisk cykel, där 50 % ska genereras av organisk tillväxt och 50 % av förvärvad tillväxt.

Vår bevisade förmåga att utveckla nya teknologier och lösningar i samspel med våra kunder ger oss fortsatt anpassningsförmåga och möjlighet att gynnas av långsiktiga marknadstrender. Detta, kombinerat med vår starka balansräkning, starka kassaflöde och vår nettokassa, kommer möjliggöra för oss att leverera på vårt tillväxtmål.

Expansion av våra nyckelkompetenser och kunderbjudandet

Vi fortsätter att avancera inom våra kärnområden genom att utveckla och expandera våra nyckelkompetenser inom metallbearbetning, gruvutrustning och avancerade material.

Genom att kombinera kärnkompetenser och hårdvara med nya digitala teknologier kan vi erbjuda nya kundlösningar.

En illustration i tre delar som visar hur kombinationen av digital teknik med kärnkompetens och hårdvara leder till nya kundlösningar

Trender som påverkar oss

Det finns flera trender som påverkar våra marknader. Exempel är:

  • Digitalisering och uppkoppling
  • Teknologisk utveckling
  • Hållbarhet och elektrifiering
  • Ekonomisk och geopolitisk utveckling

Läs mer om trender

Ta tillvara framtidens möjligheter

För att förbli relevanta för framtida affärsmöjligheter expanderar vi vårt kunderbjudande genom förvärv och partnerskap och utvecklar nya digitala och tekniska lösningar för att vara relevanta för våra kunder i en större skala. Det gör det möjligt för oss att möta framtida kommersiella trender i uppstart och tillväxt.

Illustrationen visar mognadsgraden hos olika teknologier.

Exempel på framtida möjligheter


Förvärv

Antalet förvärv har ökat sedan 2018 med stöd av en stark balansräkning. 50 procent av vårt tillväxtmål om 5 % över en ekonomisk cykel ska komma från förvärv, och varje division leder sin egen förvärvsagenda.
Gå till sidan för förvärv

Avyttringar

De senaste åren har ett antal verksamheter avyttrats då dessa inte ansetts vara kärnverksamheter eller ett område där Sandvik kan vara en ledande leverantör. Avyttringarna innefattar Sandvik Drilling and Completions (Varel), Hyperion, Sandvik Process Systems och Wire.