Relevant genom förändring

Vi har en erkänd förmåga att utveckla nya teknologier och lösningar i samspel med våra kunder vilket ger oss anpassningsförmåga och möjlighet att gynnas av långsiktiga marknadstrender.

  • Vi fortsätter att avancera inom våra kärnområden genom att utveckla och expandera våra nyckelkompetenser inom metallbearbetning, gruvutrustning och avancerade material.
  • För att förbli relevanta för framtida affärsmöjligheter expanderar vi vårt kunderbjudande genom förvärv och partnerskap och utvecklar nya digitala och tekniska lösningar för att vara relevanta för våra kunder i en större skala. Det gör det möjligt för oss att möta framtida kommersiella trender i uppstart och tillväxt.

Utöka kunderbjudandet

Remain relevant_no_font.svg

Genom att kombinera kärnkompetenser med nya digitala teknologier kan vi erbjuda nya kundlösningar

Ta tillvara framtidens möjligheter

opportunities_no_font.svg

Exempel på framtida möjligheter:


Så kallad ’Closed-loop’ tillverkning (sömlös)

Inom tillverkningsindustrin söker kunder i allt större utsträckning efter sömlösa lösningar för hela produktionscykeln, från komponentsdesign, produktionsförberedelser och maskinbearbetning till kvalitetsverifikation – så kallad ’closed-loop’ tillverkning. Nya digitala lösningar gör oss relevanta för kunden genom hela värdekedjan.

Closed loop_no_font.svg

Utveckling av nya material och produktionsteknologier

  • Vi utvecklar nya teknologier för skärande metallbearbetning då våra kunder efterfrågar komponenter som är lättare, hårdare och mer komplexa. För detta krävs ny och mer avancerad teknologi för skärande bearbetning.
  • Vi har breddat vårt erbjudande av batteridrivna fordon i underjordsgruvor genom förvärvet av Artisan.

Digitalisering

Nya teknologier möjliggör integrerade arbetsprocesser för ökad effektivitet och hållbarhet. Exempel är:

  • Automatisering inom gruvindustrin höjer nyttjandegraden av utrustning, vilket ökar produktivitet såväl som hållbarhet. Produktivitetsökningen kan vara signifikant med en automatiserad lösning. Automatiserade fordon som styrs ovan jord ökar säkerheten då färre personer krävs i gruvan.
    Digitalization_no_font.svg
  • Digitala lösningar speciellt utvecklade för gruvindustrin möjliggör prediktiva insikter och realtidsanalys som höjer operatör- och utrustningsprestanda. Optimine® från Sandvik möjliggör sömlös processplanering för effektivare användning av utrustning genom lösningar för visualisering av borrplan och gruva i 3D, schemaläggning, åtgärdsplanering, spårning och övervakning.