Nr. 1 eller 2 globalt

Vi är världsledande inom skärande verktyg för metallbearbetning, gruvutrustning och avancerade rostfria stål och speciallegeringar baserat på ledande material- och applikationsexpertis för ökad produktivitet. Vi lyckas genom nära och långsiktiga kundrelationer som ger oss en ingående förståelse för kundens behov och utmaningar.

 • Ledande leverantör, nummer 1–2 i majoriteten av våra verksamheter.
 • Höga inträdeshinder till följd av höga krav på produktkvalitet, kapitalintensitet och materialexpertis.
 • Vi investerar omkring 4 % av årsintäkten i FoU för att säkra ett ledande produkterbjudande.
 • Produktivitetserbjudandet är grunden för värdebaserad prissättning.
 • Ett nära samarbete med våra kunder i långa strategiska relationer möjliggör en god förståelse för deras nuvarande och framtida behov.

Expertise wheel_no_font.svg

End customer pyramid.svg

Ökar hållbarhet och produktivitet

Vi förser kunder med produkter och tjänster som stärker deras hållbarhet, exempelvis genom att höja säkerheten och minska miljöpåverkan samtidigt som effektiviteten förbättras. Några exempel är:

 • Mindre spill genom verktyg med hög precision anpassade för specifika applikationer såväl som additiv tillverkning.
 • Återvinning av råmaterial genom återköpsprogram av använda skär.
 • Lägre bränsleförbrukning med högteknologisk gruvutrustning, exempelvis inga CO2-utsläpp med el- och batteridriven gruvutrustning (EV, electrical vehicles, och BEV, battery electrical vehicles).

All_logos_880.jpg

Läs mer om hållbara affärer

Intäkter per kundsegment*

 • Gruvor 37
 • Verkstad 21
 • Energi 12
 • Fordon 11
 • Anläggning 8
 • Flyg 7
 • Övriga 4

Intäkter per marknadsområde*

 • Europa 37
 • Nordamerika 23
 • Asien 19
 • Afrika/Mellanöstern 9
 • Australien 7
 • Sydamerika 5


Affärsområden


Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning. Produkterna är av hårdmetall och andra hårda material som diamant, kubisk bornitrid och specialkeramer. Affärsområdet omfattar även additiv tillverkning och digital tillverkning.


Sandvik Mining and Rock Technology

En världsledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.


Sandvik Materials Technology

En världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Erbjudandet omfattar en stor bredd av produktformer såsom rör, stång och bandstål samt produkter för industriell värmning.