Aktiv portföljförvaltning

Vi utvärderar löpande samtliga verksamheter inom Sandvik för att maximera aktieägarvärde. Alla enheter förväntas göra ständiga förbättringar och att vara nummer 1 eller 2 inom sitt verksamhetsområde.

Intern separation av Sandvik Materials Technology pågår

I maj 2019 annonserade vi påbörjandet av en intern separation av affärsområdet Sandvik Materials Technology från resterande Sandvik-koncernen. Vi kommer även utforska möjligheten om en separat börsnotering genom att dela ut Sandvik Materials Technology till Sandviks aktieägare (Lex Asea). Den interna separationen beräknas vara färdig under 2020. Ett slutligt beslut om börsnotering är ännu inte taget.

Ett fristående Sandvik Materials Technology:

  • Ökad möjlighet för strategiska prioriteringar och långsiktig lönsam tillväxt.
  • Utvärderat baserat på egna meriter och jämfört med relevanta konkurrenter.
  • Fullt fokus på att utveckla verksamheten.
  • Fokus på förvärv.

Förvärv

Antalet förvärv har ökat sedan 2018, med stöd av en stark balansräkning. Stabila och lönsamma divisioner identifierar sina egna fokusområden för tillväxt och förvärvskandidater.

Sandvik Machining Solutions

Fokus på tillväxt inom runda verktyg och det digitaliserade erbjudandet.

Senaste förvärv

  • Metrologic, en fransk marknadsledande aktör inom agnostisk mjukvara för mätteknik.
  • Tre förvärv för att utöka erbjudandet av solida runda hårdmetallverktyg har slutförts, främst med fokus på flygindustri och den snabbväxande kinesiska elektronikindustrin. De förvärvade företagen är OSK, Wetmore och Dura-Mill.

Sandvik Mining and Rock Technology

Fokus på det digitala produkterbjudandet såväl som mindre tilläggsförvärv för teknologi och produkter.

Senaste förvärv

  • Newtrax, en leverantör av ledande teknologi för trådlös uppkoppling för att övervaka och ge insikt i underjordsgruvdriften, vilket innefattar människor, maskiner och miljön.
  • Inrock, en marknadsledande leverantör av bergborrverktyg och service för styrd horisontell borrning (Horisontal Directional Drillning, HDD) i Nordamerika.
  • Artisan, marknadsledande tillverkare av batteridrivna fordon (Battery Electric Vehicle, BEV) till gruvindustrin.

Sandvik Materials Technology

Fokus för förvärv ligger primärt inom divisionen Kanthal genom konsolidering av en fragmenterad marknad.

Senaste förvärv

  • Custom Electric Manufacturing, en ledande tillverkare av originalutrustning och ersättningselement på den nordamerikanska marknaden.

Gå till sidan för förvärv

Avyttringar

De senaste åren har ett antal verksamheter avyttrats då dessa inte ansetts vara kärnverksamheter eller ett område där Sandvik kan vara en ledande leverantör. Avyttringarna innefattar Hyperion, Sandvik Process Systems och Wire.