Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) Tomas Kärnström

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2006 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande i IF Metalls klubb, Sandvik Materials Technology. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1986.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

2 889

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2020. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.