Sök
Thomas Lilja

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) Thomas Lilja

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2016 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Gymnasieingenjör – maskinteknik. Ordförande i Unionen Sandvik Sverige och Unionen Coromant och Machining Solutions. Olika inköpsbefattningar inom Sandvik 2000–2010 och befattningar rörande produktion och logistik inom Scania 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

4 840

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.