Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) Thomas Andersson

Född 1962. Styrelsesuppleant sedan 2012 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande i Metallklubben Sandvik Coromant, Gimo. Olika operatörsbefattningar inom Gimoverken, Sandvik Coromant, sedan 1984. Byggnadsfirma Anders Diös 1980–1984.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

0

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2020. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Vill du veta mer?

Dela med andra

Skicka kommentar på denna sida

Skicka kommentar

Skicka kopia