Sök

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) Thomas Andersson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2022* (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande i Metallklubben Sandvik Coromant, Gimo. Olika operatörsbefattningar inom Gimoverken, Sandvik Coromant, sedan 1984. Byggnadsfirma Anders Diös 1980–1984.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

0

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

*Styrelsesuppleant 2012–2022