Revisionsutskottet 2019/2020

Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen. Utskottet består för närvarande av Claes Boustedt (utskottets ordförande), Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i revisionsutskottet.