Ersättningsutskottet 2019/2020

Ersättningsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen. Utskottet består för närvarande av Johan Molin (utskottets ordförande), Johan Karlström och Helena Stjernholm. Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i ersättningsutskottet.