Styrelseledamot Stefan Widing

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och fil. kand. i företagsekonomi. Verkställande direktör och koncernchef, Sandvik AB, sedan 1 februari 2020. Olika befattningar inom ASSA-ABLOY-koncernen 2006–2020, bland annat Executive Vice President och chef för HID Global division 2015–2020 samt chef för Shared Technologies 2013–2015. Olika befattningar inom Saabkoncernen 2001–2006.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

43 152

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 17 mars 2020. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.