Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) Mats W Lundberg

Född 1974. Styrelsesuppleant sedan 2015 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och teknologie doktor kemiteknik. Sustainable Business Manager, Sandvik Materials Technology, sedan 2019. Befattningar som hållbarhetsspecialist inom FoU, Sandvik Materials Technology 2010–2018. Forskare och postdoc på Risø DTU, Danmark, 2007–2010 och teknisk specialist på Spectral Solutions AB 2005–2007.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Metacon AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

0

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2019. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.