Styrelseledamot Marika Fredriksson

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i finans och företagsekonomi. CFO och Group Executive Vice President på Vestas Wind Systems A/S sedan 2013. CFO på Gambro AB 2009–2012, CFO på Autoliv Inc. 2008–2009 samt olika befattningar inom Volvo 1996–2008, inklusive CFO och Senior Vice President Finance & Strategy på Volvo Construction Equipment Corporation.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i AB Industrivärden och SSAB AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

2,500

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2020. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.