Styrelseledamot Lars Westerberg

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2010. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i Autoliv Inc. 1999–2007, Gränges AB 1994–1999 och ESAB 1991–1994 samt olika befattningar inom ESAB och ASEA 1972–1991.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Stena AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

180 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2019. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.