Kai Wärn

Styrelseledamot Kai Wärn

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör i maskinteknik, KTH, Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i Husqvarna AB 2013–2020. Partner på IK Investment Partners Norden AB 2011–2013, verkställande direktör och koncernchef i Seco Tools AB 2004–2010 samt olika positioner inom ABB 1985–2004.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Electrolux Professional AB och SunStreet Energy AB (sedan januari 2023) och styrelseledamot i Mälarhamnar AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

12 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.