Sök
Johan Molin

Styrelseordförande Johan Molin

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2015. Ordförande i ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar samt medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i Assa Abloy 2005–2018. Verkställande direktör och koncernchef i Nilfisk-Advance 2001–2005 och olika befattningar inom Atlas Copco 1983–2001.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

950 000 samt 1 000 000 köpoptioner

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.