Johan Molin

Styrelseordförande Johan Molin

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2015. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i ASSA ABLOY sedan 2005. Verkställande direktör och koncernchef i Nilfisk-Advance 2001–2005 och olika befattningar inom Atlas Copco 1983–2001.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

260 000 samt 1 000 000 köpoptioner.

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2017. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.