Styrelseledamot Johan Karlström

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Verkställande direktör i Skanska AB 2008–2017, diverse befattningar inom Skanska 2001–2008 samt olika chefsbefattningar inom BPA (nuvarande Bravida) 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i CRH plc.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

5 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2019. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.