Sök

Styrelseledamot Jennifer Allerton

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i fysik och kandidatexamen i matematik, fysik och geovetenskap. Chief Information Officer på F. Hoffmann-La Roche Ltd 2002–2012, Technology Director vid Barclaycard 1999–2002 och olika befattningar inom ServiceNet, USA, BOC (numera Linde), Cable & Wireless Business Networks och Unilever plc.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Iron Mountain Inc., AVEVA Group plc. och Barclays Bank Ireland plc.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

10 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.