Sök
Helena Stjernholm

Styrelseledamot Helena Stjernholm

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2015. Investeringsansvarig och sedermera partner i IK Investment Partners 1998–2015 och konsult på Bain & Company 1997–1998.

Nuvarande styrelseuppdrag

Vice styrelseordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och styrelseledamot i AB Industrivärden och AB Volvo.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

5 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.