Sök
Erik Knebel

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) Erik Knebel

Född 1965. Styrelsesuppleant sedan 2021 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Högskoleingenjör – maskin & automation. Ordförande i Akademikerföreningen Sandvik Sverige och Sandvik Coromant Gimo. Olika befattningar inom Sandvik Coromant och Sandvik Machining Solutions sedan 1990; Produktion, IT och Kvalitet.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

1

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Vill du veta mer?

Dela med andra

Skicka kommentar på denna sida

Skicka kommentar

Skicka kopia